JAVNE TRIBINE I PRAVNO SAVJETOVANJE RADNICIMA U SEKTORU TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI

(Bosanski) Poslodavac vam ne isplacuje platu? Nemate ugovor o radu? Maltretira vas nadredjeni? Nisu vam uplaceni doprinosi i ne mozete koristiti zdravstveno osigurnanje? Ne znate kome da se obratite... Read more »

Committed to make human rights effective -World Refugee Day 2013

(Bosanski) Radeći kao implementacioni partner UNHCR-a više od deset godina, Udruženje Vaša prava BiH su uz kontinuiranu podrsku UNHCR-a igrala ključnu ulogu u ostvarivanju prava tražitelja azila i izbjeglica,... Read more »

Ustavni Sud BiH utvrdio povredu prava na pravično suđenje

Read more »