Seminar: “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”

U organizaciji Udruženja “Vaša prava BiH” i Njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju u Sarajevu je 1. i 2. decembra 2010 godine održan seminar na temu “Zastupanje stranaka u... Read more »

Vaša prava BiH podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu BiH

Udruženje '' Vaša prava BiH '' su u protekla dva mjeseca podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za one tražitelje azila kojima je bilo ograničeno kretanje,... Read more »

AZIL: Tražitelji azila imaju pravo na adekvatnu pravnu zaštitu

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH je usvojilo zahtjev za preispitivanje sudske odluke Udruženja '' Vaša prava BiH'' i ukinulo presudu Suda BiH br. S1 3 U 001818 10 U... Read more »