INFORMACIJA O ANKETI O POTREBAMA BIVŠIH NOSILACA STANARSKOG PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske sprovodi anketu o potrebama bivših nosilaca stanarskog prava iz Republike Hrvatske, koji borave u Bosni i Hercegovini.ticle Read more »

Seminar iz građanskopravne oblasti – radno pravo

Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju IRZ-Stiftung u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, organizovali su, 25.02.2011. godine, seminar iz građanskopravne oblasti – radno... Read more »

„Nema uglja za raseljena lica …“

Vlada TK je na redovnoj sjednici u avgustu mjesecu 2010. godine, dala saglasnost za finansiranje troškova nabavke uglja za izbjeglička naselja i najugrožene kategorije prognanika u individualnom smještaju u... Read more »