Vaša prava BiH: pravna pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom

Udruga ''Vaša prava BiH'' od 2004 godine pruža pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom (tražiteljima azila, priznatim izbjeglicama i osobama pod subsidijarnom zaštitom i osobama koje uživaju privremeni prihvat... Read more »

UNHCR, povodom Međunarodnog dana Roma, poziva vlasti da rade na prevenciji i eliminaciji apatridije

SARAJEVO – Na današnji dan, povodom Međunarodnog dana Roma, UNHCR i Vaša Prava BiH podsjećaju vlasti na problem socijalne ugroženosti i marginalizacije Roma, te žele podstaći vlasti da ulože... Read more »

Dan Roma-8. April

Romi spadaju među najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini. Romske zajednice u Bosni i Hercegovini su naročito ugrožene zbog nedostatka ličnih dokumentata, diskriminacije i ograničenog pristupa građanskim, političkim, socijalnim,... Read more »