Aktivnosti radne grupe za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

U skladu sa programom rada za 2011.godinu, Ministarstvo pravde BiH (MP) pokrenulo je proceduru za usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BIH u oktobru 2011.godine. U cilju provođenja... Read more »

PRESUDA KOJA DOKAZUJE DISKRIMINACIJU KAO PRESEDAN U SUDSKOJ PRAKSI U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

Several years ago started a struggle of a little boy from Mostar to equality. Actually, his battle was nothing else but plain wishes to go to school with his... Read more »

Vasa prava BiH u ”Dnevnom avazu”

Isječak iz "Dnevnog avaza'' od 21.04.2011.godine. Read more »