„Unaprijeđenje pristupa pravdi-Podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“

(Bosanski) S ciljem da se obezbjedi pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama u bh. društvu, Udruženje „Vaša prava BiH“ je započelo sa realizacijom projekta koji kroz Mikro kreditni... Read more »

Stambeno zbrinjavanje bivših korisnika stanova u društvenom vlasništvu na i izvan područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske

Read more »

Diskriminacija: SLUČAJ SESTRE JANJE MARTINE KATOVIĆ

(Bosanski) Avgusta 2008. u Glamoču je bio raspisan konkurs za direktora/direktoricu vrtića “Leptirić”. Jedina osoba koja je tada ispunjavala sve uslove predviđene konkursom, ali i jedina osoba koja se... Read more »