„Unaprijeđenje pristupa pravdi-Podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“

S ciljem da se obezbjedi pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama u bh. društvu, Udruženje „Vaša prava BiH“ je započelo sa realizacijom projekta koji kroz Mikro kreditni sporazum... Read more »

Stambeno zbrinjavanje bivših korisnika stanova u društvenom vlasništvu na i izvan područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske

V  A  Ž  N  O Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje IZVAN PPDS-a je produžen i traje do 30.4.2012. godine. Read more »

Diskriminacija: SLUČAJ SESTRE JANJE MARTINE KATOVIĆ

Avgusta 2008. u Glamoču je bio raspisan konkurs za direktora/direktoricu vrtića “Leptirić”. Jedina osoba koja je tada ispunjavala sve uslove predviđene konkursom, ali i jedina osoba koja se javila... Read more »