Mreža pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN)

Nevladine organizacije Udruženje Vaša prava BiH, Praxis iz Srbije, Program građanskih prava Kosova, Pravni Centar iz Grne Gore, Udruženje makedonskih mladih pravnika iz Makedonije, i Informativni pravni centar iz... Read more »

Segregacije djece u obrazovanju – praksa protivna demokratskom društvu, principima humanosti i civilizacijskim tekovinama.

Sud je presudio – diskriminacija!!! Udruženje „Vaša prava BiH“ Sarajevo se, nakon analize faktičkog i pravnog stanja, odlučilo da podnese kolektivnu tužbu nadležnom sudu u Mostaru radi utvrđenja... Read more »

Okrugli sto na temu „Zaštita interno raseljenih osoba i povratnika”-19.04.2012. godine

Udruženje „Vaša prava BiH“ je u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju (IRZ) dana 19. 04. 2012. godine u Hotelu Hollywood održalo okrugli sto na temu „Zaštita... Read more »