Stanje sa migrantima u Velikoj Kladuši-posjeta UNHCR-a i Vaših prava BiH

Trenutna situacija po pitanju boravka migranata sa područja Bliskog Istoka u Velikoj Kladuši, bila je povod posjete Velikoj Kladuši predstavnika UNHCR-a i Udruženja „Vaša prava BiH“. Read more »

Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u Tuzli

Podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stanova po modelu socijalnog stanovanja je pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja  a raseljenim... Read more »

Razmjena iskustava i dobre prakse u području antidiskriminacije

Danas smo u Sarajevu sa kolegama/icama pravnicima/ama razgovarali o primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH fukusirajući se na odredbe izmjena i dopuna ovog Zakona usvojenih 2016. godine. Sarajevski otvoreni... Read more »

Publikacija Roma Belong

This report synthesises the findings of the #RomaBelong project, which set out to explore the nexus between statelessness, discrimination and marginalisation of Romani people in Eu-ropean Union candidate and... Read more »

Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Read more »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj... Read more »